Příští utkání

Poslední odehrané utkání

Náhodné foto

Úklid kabiny

Tento týden má úklid kabiny:
1. týden

Kubeš Jaroslav

Mašín Ondřej 

Novinky

Výše členských příspěvků na sezonu 2012/2013

Valná hromada sportovního klubu TJ SC Kolín dne 21. června 2012 schválila následující pravidla pro stanovení výše členských příspěvků v sezóně 2012/13.


I. Základní sazby pro jednotlivé skupiny členů

 

SKUPINA ROČNÍKY ČÁSTKA
Nábory a přípravka do 1. třídy včetně 2006 a mladší zdarma
2. třída 2005 4.000,- Kč
3. třída – mladší dorost 2004-1997 6.000,- Kč
Starší dorost 1996-1995 4.000,- Kč
Junioři 1994-1991 3.000,- Kč
A-tým 500,- Kč
Ostatní členové 500,- Kč

 

II. Slevy z členských příspěvků

a. Činovníky klubu se pro potřeby slevy z členských poplatků rozumí:

  • všichni členové Správní rady
  • všichni členové Dozorčí rady
  • manažer A-týmu
  • trenéři, asistenti trenérů a techničtí vedoucí mužstev dle seznamu schváleného Správní radou (maximálně dvě osoby v každém mužstvu)

b. Činovníci klubu mají slevu 100% na svůj členský příspěvek.
c. Činovníci klubu mají slevu 50% na členské příspěvky svých dětí, pokud jsou tyto aktivními členy některého z mužstev.
d. Pokud v jednom nebo více mužstvech klubu působí sourozenci, platí rodič za nejstaršího z nich plnou výši členského příspěvku a na ostatní děti má 50% slevu z členského příspěvku. Tato sleva se nevztahuje na činovníky klubu.


III. Úhrada členských příspěvků

a. Termín úhrady příspěvků pro A-tým a Ostatní členy je 30. září 2012. Zbývajících skupin se týkají následující body tohoto článku.
b. Doporučený způsob úhrady členského příspěvku je v plné výši do 30. září 2012. Kdo tak učiní získá od klubu sadu reklamních předmětů.
c. Členský příspěvek je možné bez dalších sankcí uhradit také ve dvou splátkách. První splátka ve výši 50% je splatná k 30. září 2012, druhá splátka ve výši zbývajících 50% pak ke 31. říjnu 2012.
d. V případě, že některý člen klubu ví, že nebude schopen uhradit alespoň 50% dle bodů b. a c. do 30. září 2012, je povinnen předem do 14. září 2012 písemně požádat Správní radu klubu o jiný splátkový kalendář.
e. V případě, že některý člen klubu ví, že nebude schopen uhradit zbývajících 50% dle bodu c. do 31. října 2012, je povinnen předem do 19. října 2012 písemně požádat Správní radu klubu o jiný splátkový kalendář.
f. Žádosti dle bodů d. a e. musí být doručeny k daným termínům sekretáři klubu. SR nemá povinnost těmto žádostem vyhovět a předem deklaruje, že tak učiní pouze ve zcela výjimečných případech, které budou podloženy závažnými důvody!!!
g. Nesplnění podmínek uvedených v bodech b. a c. (případně neudělení výjimky dle bodů d. a e.) povede k následujícím sankcím:

  • okamžitý zákaz činnosti od 1. října 2012 pro členy, kteří nebudou mít uhrazeno alespoň 50% členského příspěvku
  • okamžitý zákaz činnosti od 1. listopadu 2012 pro členy, kteří nebudou mít uhrazen celý členský příspěvek
  • sankce 500,- Kč

h. Termíny a výše plateb:

SKUPINA NAJEDNOU VE SPLÁTKÁCH
30.9.2012 30.9.2012 31.10.2012
Nábory a přípravka do 1. třídy včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
2. třída 4.000,- Kč 2.000,- Kč 2.000,- Kč
3. třída – mladší dorost včetně 6.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč
Starší dorost 4.000,- Kč 2.000,- Kč 2.000,- Kč
Junioři 3.000,- Kč 1.500,- Kč 1.500,- Kč
A-tým 500,- Kč xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ostatní členové 500,- Kč xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Komentáře jsou ukončeny